Latest Internships

Mae rhaglen Explore WCVA wedi dod i ben. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ewch i www.gwirfoddolicymru.net am fwy o wybodaeth.

Peidiwch ag anghofio sôn am Recruit3

os byddwch chi'n gwneud cais am unrhyw un o'r swyddi hyn

  Manteisio i'r eithaf ar Recruit3

   • Bydd clicio'r tab 'View Detais' neu deitl swydd/interniaeth yn eich galluogi i weld yr hysbyseb lawn.
   • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â gofynion swydd neu interniaeth a darllen manylion y cais yn ofalus. Mae rhai o'n hysbysebion yn eich gwahodd i ffonio'r cyflogwyr i gael sgwrs anffurfiol - os gwneir hyn, bydd y rhif cyswllt ym manylion y cais. Peidiwch byth â ffonio darpar gyflogwyr oni bai eu bod yn eich gwahodd i wneud hynny.
   • I gael gwybod mwy am y cyflogwr, cliciwch y ddolen URL - sydd dan enw'r cyflogwr - i fynd i'w hafan.
   • Mae gan rai swyddi/interniaethau ddogfen wedi'i hatodi sy'n eich galluogi i wneud cais ar-lein. Pan fydd hyn ar gael bydd blwch yn dweud 'download files for this job' yn y gornel dde uchaf. Bydd hyn yn eich galluogi i gael gafael ar ffurflen gais, disgrifiad o'r rol neu unrhyw wybodaeth ychwanegol.
   • Cofiwch ddod yn ôl yn aml - bydd swyddi newydd yn cael eu postio'n rheolaidd.

  Byddem yn falch o glywed eich barn chi am recruit3. Anfonwch neges e-bost i recruit3@dennis.co.uk

Big Issue Cymru Volunteering Wales