Cymorth Strategaeth

Scouts Cymru

Cymorth Strategaeth
 • Lleoliad: Llanilltud Fawr
 • Cyflog: Cystadleuol
 • Math o gytunedeb: Permanent
 • Dyddiad cau: 13:00 05 Mai 2017
 • Oriau: Llawn Amser
 • Crynodeb

  A ydych chi’n gallu gwireddu syniadau?

  Mae ScoutsCymru yn dymuno penodi rhywun a all droi syniadau yn weithredoedd a fydd yn helpu i lunio ein sefydliad ledled Cymru.

  Rôl y swydd

  Yn rhan o dîm newydd sbon byddwch yn gweithio’n gydweithredol ar draws y sefydliad er mwyn datblygu strategaeth, prosiectau a pholisïau. Bydd hybu a hyrwyddo ein gwaith i gynulleidfa fewnol ac allanol yn rhan annatod o’r swydd hon, yn ogystal â helpu i sbarduno a chefnogi ein gwirfoddolwyr i baratoi pobl ifanc yn well drwy Sgiliau am Oes.

  Mae hyblygrwydd yn allweddol i’r swydd hon oherwydd ei bod yn cynnwys rhywfaint o waith gyda’r nos ac ar benwythnosau. Mae trwydded yrru lawn a bodlonrwydd i deithio yn hanfodol.

  Gwybodaeth ychwanegol

  Mae’r swydd Cymorth Strategaeth yn swydd amser llawn barhaol wedi’i lleoli yn swyddfa ScoutsCymru yn Llanilltud Fawr.

  Cyflog – Cystadleuol (yn cynnwys Cynllun Pensiwn a Chynllun Meddygol Simply Health)

  Mae’r swydd yn amodol ar Archwiliad Datgeliad Manwl

  Dyddiad Cyfweliadau: I’w gadarnhau

  Sut i wneud cais

  I gael rhagor o fanylion a phecyn ymgeisio, anfonwch e-bost at: admin@scoutscymru.org.uk

  Peidiwch ag anghofio sôn am Recruit3

  os byddwch chi'n gwneud cais am unrhyw un o'r swyddi hyn

   Manteisio i'r eithaf ar Recruit3

    • Bydd clicio'r tab 'View Detais' neu deitl swydd/interniaeth yn eich galluogi i weld yr hysbyseb lawn.
    • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â gofynion swydd neu interniaeth a darllen manylion y cais yn ofalus. Mae rhai o'n hysbysebion yn eich gwahodd i ffonio'r cyflogwyr i gael sgwrs anffurfiol - os gwneir hyn, bydd y rhif cyswllt ym manylion y cais. Peidiwch byth â ffonio darpar gyflogwyr oni bai eu bod yn eich gwahodd i wneud hynny.
    • I gael gwybod mwy am y cyflogwr, cliciwch y ddolen URL - sydd dan enw'r cyflogwr - i fynd i'w hafan.
    • Mae gan rai swyddi/interniaethau ddogfen wedi'i hatodi sy'n eich galluogi i wneud cais ar-lein. Pan fydd hyn ar gael bydd blwch yn dweud 'download files for this job' yn y gornel dde uchaf. Bydd hyn yn eich galluogi i gael gafael ar ffurflen gais, disgrifiad o'r rol neu unrhyw wybodaeth ychwanegol.
    • Cofiwch ddod yn ôl yn aml - bydd swyddi newydd yn cael eu postio'n rheolaidd.

   Byddem yn falch o glywed eich barn chi am recruit3. Anfonwch neges e-bost i recruit3@dennis.co.uk

  Big Issue Cymru Volunteering Wales