Prif Weithredwr

Hanfod Cymru

Prif Weithredwr
 • Location: Penarth
 • Salary: £40,000 - £45,000
 • Contract Type: Permanent
 • Closing Date: 17:00 02 May 2017
 • Hours: Full-time
 • Summary

  Mae angen arweinydd strategol sydd yn deall sut y gall rhoi grantiau i elusennau fod o gymorth i ddatrys rhai o anghenion a dyheadau cymunedau Cymru. Bydd Hanfod Cymru yn gyfrifol am nifer o raglenni grantiau gan anelu at ddosbarthu tua £5 miliwn dros y pum mlynedd nesaf.

  Employer Profile

  Hanfod Cymru yw’r elusen newydd a sefydlwyd i ddosbarthu’r arian a godir trwy Loteri Cymru (www.loteri.cymru) . Lansiwyd Loteri Cymru yn Ebrill 2017 a bwriedir dosbarthu tua £5miliwn i achosion da trwy Gymru dros y pum mlynedd nesaf. Dyma gyfle cyffrous i helpu elusennau lleol gwireddu eu cynlluniau trwy ddosbarthu grantiau bach a mawr.

  Mae gan Hanfod Cymru Bwrdd o Ymddiriedolwyr galluog. Nawr mae angen i ni adeiladu tîm staff bychan ond brwdfrydig i weithredu ar ran yr elusen o’n swyddfa ym Mhenarth.

  Job Role

  Bydd y Prif Weithredwr yn meddu ar weledigaeth a gallu dadansoddol, ynghyd â sgiliau gweinyddol cryf. Bydd yn cydweithio â’r Bwrdd Ymddiriedolwyr er mwyn sicrhau safonau uchel ar lywodraethiant yr elusen, yn rheoli cynlluniau grantiau perthnasol i anghenion Cymru, ac yn hyrwyddo’r elusen er mwyn iddi gyrraedd pob cymuned. Bydd yn cydweithio’n agos â staff Loteri Cymru a’n partneriaid darlledu yn S4C. Bydd y Prif Weithredwr yn wyneb cyhoeddus i Hanfod Cymru ledled Cymru, ac felly bydd rhywfaint o deithio ynghlwm wrth y swydd.

  Additional Information

  Cynhelir Cyfweliadau ar Fai 11eg

  How To Apply

  Am fanylion pellach a ffurflenni cais ewch i www.hanfodcymru.wales/cy/swyddi

  Don't forget to mention recruit3

  if you apply for any of these jobs or internships

   Get the most from Recruit3

   • Click on the 'View Details' tab or the title of a job/internship to view the full advert.
   • Please make sure you familiarise yourself with a job or internship's requirements and read the application details carefully. Some of our ads invite you to telephone employers for an informal chat - when this is the case, the contact number will be provided in the application details. Never make unsolicited calls to prospective employers - only contact them by phone if instructed.

   • To find out more about the employer, click on the website link - located under the employers' name.

   • Some jobs have a document attached allowing you to apply online. When this is the case, there will be a box saying 'download files for this job' in the top-right corner. This will allow you to access an application form, role description or any further information.

   • Keep checking back - new jobs and internships will be posted on a regular basis.

   We would love to hear your views on recruit3. Simply email recruit3@dennis.co.uk

  Big Issue Cymru Volunteering Wales