Swyddog Maes y Gogledd

Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Maes y Gogledd
 • Location: Nghaernarfon
 • Salary: £20,500 y flwyddyn
 • Contract Type: Permanent
 • Closing Date: 17:00 14 Aug 2017
 • Hours: Full-time
 • Summary

  Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn cryfhau'r Gymraeg a chymunedau yng ngogledd Cymru.

  Job Role

  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda’r nod o dynnu aelodau i mewn i’n hymgyrchoedd ac yn cynorthwyo swyddogion eraill i gyflawni’r nod hwn. Bydd yn gyfrifol am hybu ymgyrchoedd lleol y Gymdeithas, lledaenu ein neges a chynyddu aelodaeth ar hyd y rhanbarth, gan annog aelodau i sefydlu a chynorthwyo celloedd lleol (sef canghennau lleol y mudiad) a grwpiau ymgyrch, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion.

  Byddwch yn gweithio am gyfnod o ddwy flynedd o dan arweiniad Cadeirydd y Rhanbarth a'r Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt y Cynulliad Cenedlaethol, gyda golwg ar ymestyn y cytundeb maes o law yn ddibynnol ar y sefyllfa ariannol. Bydd cyfnod prawf o chwe mis.

  Y cyflog llawn amser fydd £20,500 y flwyddyn gyda chyfraniad ychwanegol gwerth 5% o’r cyflog ar gyfer cynllun pensiwn. Cynhelir adolygiad o gyflogau swyddogion cyflogedig ar hyn o bryd gyda golwg ar sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gystadleuol ac yn cynnig rhagor o gyfleoedd datblygu.

  Croesawn geisiadau i weithio'n rhan amser neu'n llawn amser (37.5 awr yr wythnos). Croesawn geisiadau i weithio oriau hyblyg neu i rannu swydd yn ogystal. Disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau ar gyfer rhai cyfarfodydd a digwyddiadau.

  Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac rydym yn ymrwymedig at gydraddoldeb fel mudiad a chyflogwr. Rydym yn awyddus i ddenu ymgeiswyr o wahanol gefndiroedd a chaiff pob cais ei asesu’n deg.

  Lleolir y swydd yn swyddfa’r Gymdeithas yng Nghaernarfon, ond ystyrir ceisiadau i weithio o gartref neu o leoliadau eraill yn y Gogledd.

  Additional Information

  Cynhelir cyfweliadau yn ein swyddfa yng Nghaernarfon ar 24ain Awst

  Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01970 624501 neu ewch i www.cymdeithas.cymru/swydd

  How To Apply

  Er mwyn gwneud cais, anfonwch lythyr a CV cyfredol, gan ddangos sut rydych yn cwrdd â gofynion a chyfrifoldebau’r swydd, at: post@cymdeithas.cymru; neu Swyddfa Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ

  Don't forget to mention recruit3

  if you apply for any of these jobs or internships

   Get the most from Recruit3

   • Click on the 'View Details' tab or the title of a job/internship to view the full advert.
   • Please make sure you familiarise yourself with a job or internship's requirements and read the application details carefully. Some of our ads invite you to telephone employers for an informal chat - when this is the case, the contact number will be provided in the application details. Never make unsolicited calls to prospective employers - only contact them by phone if instructed.

   • To find out more about the employer, click on the website link - located under the employers' name.

   • Some jobs have a document attached allowing you to apply online. When this is the case, there will be a box saying 'download files for this job' in the top-right corner. This will allow you to access an application form, role description or any further information.

   • Keep checking back - new jobs and internships will be posted on a regular basis.

   We would love to hear your views on recruit3. Simply email recruit3@dennis.co.uk

  Big Issue Cymru Volunteering Wales