Newyddion o'r sector

Cynhadledd Cyfraith a Llywodraethu Elusennau Cymru, y gweithiau cyflawn - 15 Mawrth 2016

Gyda detholiad o deitlau mawr, bydd y gynhadledd eleni yn eich hysbysu am yr holl ddatblygiadau cyfreithiol a rheoleiddiol diweddaraf ac yn eich cynorthwyo i gadw eich sefydliad ar y trywydd cywir.

CharityLawW

Eleni mae gennym Tesse Akpeki yn siarad ynglŷn â 'Llywodraethu'n Effeithiol mewn Oes Ddigidol' a rôl y Bwrdd yn hyrwyddo llywodraethu digidol. Byddwn hefyd yn trafod elusennau 'dan chwyddwydr beirniadol y cyfryngau', ac yn cynnig casgliad ardderchog o sesiynau ymarferol mewn grwpiau i chi ddewis o'u plith, gan gynnwys 'Beth mae angen i bob ymddiriedolwr ei wybod' (sy'n berffaith i ymddiriedolwyr newydd neu i'ch atgoffa'ch hun o'r hanfodion), ac 'Y Ddeddf Lobïo: beth mae angen i chi ei wybod cyn etholiadau'r Cynulliad'.

Cliciwch yma i weld y rhaglen.

Gyda chymorth cwmni cyfreithiol Geldards

Geldards

recriwt3

ar gyfer y swyddi gorau yn y trydydd sector yng Nghymru

  • Cydlynydd Ymgysylltu Ieuenctid

  • Cyflog: £24,523.91 - £31,143.17 y flwyddyn
  • Manylion
Big Issue Cymru Volunteering Wales