Swyddi

Mae'r swyddi diweddaraf ar gyfer y trydydd sector yma. Chwiliwch am eich dyfodol heddiw.

Wellbeing Co-Ordinator

United Welsh

£19,310.75 per annum

The Vale of Glamorgan & Cardiff

We are interested in values, enthusiasm and positive thinkers in Thrive@United Welsh. If you are the right fit for our team, we are interested in you whatever your work history.

£7,392 per annum (actual)

Monmouth

Monmouthshire is one of the six areas that make up the wider local team of Gwent. The team of over 260 staff and volunteers deliver a range of services to people affected by dementia.

Monmouthshire Community Support Service provides people living with dementia support in their own homes and the wider community.

£7,392 per annum (actual)

Torfaen

We can offer you a stimulating and challenging career as part of our local team in Gwent. With offices in Newport, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Powys, our team of over 260 staff and volunteers deliver a range of services to people affected by dementia across Gwent. They are supported by an Operations Manager and the locality management team.


£24,500 per annum

Swansea

£29,463 per annum

Colwyn Bay

Our People Development Partners take our women on a career development journey where they gain the knowledge, confidence and skills to support their aspirations for development in the workplace. Our People Development Partners are passionate about providing the coaching, advice and guidance that makes a real difference and supports women to reach their full potential - are you?

£21,057 - £23,935

Mhontypridd

Yfed Doeth Heneiddio'n Dda

Helpu pobl i wneud dewisiadau iachach am alcohol wrth iddynt oed

Outreach Officer (Unloved Heritage)

The Glamorgan Gwent Archaeological Trust Ltd

£12,838pa

Swansea

The Glamorgan Gwent Archaeological Trust Ltd (www.ggat.org.uk) is seeking to recruit a well-motivated person to lead a project working with young skateboarders to record local heritage in Bridgend and Swansea.

£31,446 - £35,761

Cardiff

We're currently looking for an excellent Fundraising Manager who is eager to take the lead in implementing our well-established fundraising strategy in Wales.

Swyddog Datblygu Busnes

Canolfan Cydweithredol Cymru

£30,495 y flwyddyn

Caerffili

I gael pecyn ymgeisio, gan gynnwys rhagor o wybodaeth, disgrifiad swydd

a manyleb y person, ewch i http://cymru.coop/gyrfaoedd/ neu, fel arall,

ffoniwch 02920 807113 gan ddyfynnu cyfeirnod y swydd.

Gweithiwr Cefnogi Rhieni Gwaed Caerffili

Person to Person Citizen Advocacy

(£14,229 pro rata

Gweithio o’ch cartref

Rydym eisiau recriwtio Gweithiwr Cefnogi Rhieni Gwaed i ddarparu cefnogaeth barhaus i rieni ag anableddau dysgu sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili y mae eu plant wedi’u symud o’u gofal.

Page 1|2|3|4

Peidiwch ag anghofio sôn am Recruit3

os byddwch chi'n gwneud cais am unrhyw un o'r swyddi hyn

  Manteisio i'r eithaf ar Recruit3

   • Bydd clicio'r tab 'View Detais' neu deitl swydd/interniaeth yn eich galluogi i weld yr hysbyseb lawn.
   • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â gofynion swydd neu interniaeth a darllen manylion y cais yn ofalus. Mae rhai o'n hysbysebion yn eich gwahodd i ffonio'r cyflogwyr i gael sgwrs anffurfiol - os gwneir hyn, bydd y rhif cyswllt ym manylion y cais. Peidiwch byth â ffonio darpar gyflogwyr oni bai eu bod yn eich gwahodd i wneud hynny.
   • I gael gwybod mwy am y cyflogwr, cliciwch y ddolen URL - sydd dan enw'r cyflogwr - i fynd i'w hafan.
   • Mae gan rai swyddi/interniaethau ddogfen wedi'i hatodi sy'n eich galluogi i wneud cais ar-lein. Pan fydd hyn ar gael bydd blwch yn dweud 'download files for this job' yn y gornel dde uchaf. Bydd hyn yn eich galluogi i gael gafael ar ffurflen gais, disgrifiad o'r rol neu unrhyw wybodaeth ychwanegol.
   • Cofiwch ddod yn ôl yn aml - bydd swyddi newydd yn cael eu postio'n rheolaidd.

  Byddem yn falch o glywed eich barn chi am recruit3. Anfonwch neges e-bost i recruit3@dennis.co.uk

Big Issue Cymru Volunteering Wales