Swyddi

Mae'r swyddi diweddaraf ar gyfer y trydydd sector yma. Chwiliwch am eich dyfodol heddiw.

Swyddog Cyfranogiad

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

£4,100 y flwyddyn

Caerdydd

Swyddog Cyfranogiad, wedi’i leoli yn Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro, y Tyllgoed, Caerdydd

Gweithiwr Prosiect Cymorth i Ofalwyr

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

£4,992 y flwyddyn

Bae Caerdydd

Gweithiwr Prosiect Cymorth i Ofalwyr, wedi’i leoli yn Touch Trust, Bae Caerdydd

Cydgysylltydd Prosiect

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg

£24,964 (pro rata - £19,971)

Barri

Cydgysylltydd Prosiect, wedi’i leoli yn Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) yn y Barri

To join our team providing help and support in our Day Centre and /or help with our hostel residents and emergency overnight accommodation users.

Cadeirydd, Bwrdd Grŵp

Tai Gogledd Cymru

Di-dâl

Gogledd Cymru

Mae Tai Gogledd Cymru yn dymuno penodi Cadeirydd newydd i arwain ein Bwrdd Grŵp.

Finance Officer

Glamorgan Voluntary Services

£26,822 (pro rata)

Glamorgan

This is a key post within Glamorgan Voluntary Services (GVS) providing financial support to staff and Trustees of GVS.

Volunteering Coordinator

Cardiff University Students Union

£18,492 - £20,697 per annum

Cardiff

We are seeking a Volunteering Coordinator to take on an active role in the development and support of voluntary projects within Cardiff Volunteering.

Community Support Manager

Alzheimer's Society

£13,044 per annum (actual)

Cardiff

To be responsible for the management and administration of the community support service including staff and volunteers that support people with dementia in their own homes and their community.

Swyddog Addysg

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

£22,434-£25,694 pro rata

Caerdydd

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn dymuno penodi Swyddog Addysg i gyflwyno ein gwasanaethau addysg byd-eang. Bydd gennych brofiad sylweddol o weithio â phobl ifanc, a byddwch yn gallu marchnata, cynllunio a chynnal gweithdai a digwyddiadau i fyfyrwyr o bob oedran.

£20,500-£21,500 / £24,000

Cardiff

Cardiff Women’s Aid is looking for qualified Independent Domestic/Sexual Violence Advocates or experienced support workers to join our growing team in Cardiff.

Page 1|2|3|4

Peidiwch ag anghofio sôn am Recruit3

os byddwch chi'n gwneud cais am unrhyw un o'r swyddi hyn

  Manteisio i'r eithaf ar Recruit3

   • Bydd clicio'r tab 'View Detais' neu deitl swydd/interniaeth yn eich galluogi i weld yr hysbyseb lawn.
   • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â gofynion swydd neu interniaeth a darllen manylion y cais yn ofalus. Mae rhai o'n hysbysebion yn eich gwahodd i ffonio'r cyflogwyr i gael sgwrs anffurfiol - os gwneir hyn, bydd y rhif cyswllt ym manylion y cais. Peidiwch byth â ffonio darpar gyflogwyr oni bai eu bod yn eich gwahodd i wneud hynny.
   • I gael gwybod mwy am y cyflogwr, cliciwch y ddolen URL - sydd dan enw'r cyflogwr - i fynd i'w hafan.
   • Mae gan rai swyddi/interniaethau ddogfen wedi'i hatodi sy'n eich galluogi i wneud cais ar-lein. Pan fydd hyn ar gael bydd blwch yn dweud 'download files for this job' yn y gornel dde uchaf. Bydd hyn yn eich galluogi i gael gafael ar ffurflen gais, disgrifiad o'r rol neu unrhyw wybodaeth ychwanegol.
   • Cofiwch ddod yn ôl yn aml - bydd swyddi newydd yn cael eu postio'n rheolaidd.

  Byddem yn falch o glywed eich barn chi am recruit3. Anfonwch neges e-bost i recruit3@dennis.co.uk

Big Issue Cymru Volunteering Wales