Swyddi

Mae'r swyddi diweddaraf ar gyfer y trydydd sector yma. Chwiliwch am eich dyfodol heddiw.

Cydlynydd Prosiect

helpu pobl

£24,521.48 pro rata

Caerdyd

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor a gwybodaeth annibynnol a diduedd yn rhad ac am ddim er

Senior Public Affairs & Policy Adviser

The Royal College of Physicians

£34,061 - £45,415 per annum

Cardiff Bay

Do you want to help shape the future of healthcare in Wales?

This is an exciting opportunity to lead the RCP’s policy and public affairs work in Wales, and position the RCP at the forefront of health debates in Wales.

Side by Side Coordinator

Alzheimer's Society

£21,740 per annum (actual)

Bangor

Are you ready to be part of developing and shaping an exciting new service for Alzheimer’s Society? Are you passionate about supporting people with dementia to retain or re-engage in hobbies and interests or have the opportunity to take up new activities?

£30,785

Bae Caerdydd/Aberystwyth neu’r Rhyl

Datblygu a darparu’r gwasanaethau llywodraethu da a diogelu y mae WCVA yn eu cynnig i fudiadau trydydd sector a’u hymddiriedolwyr.

Mae agweddau ar lywodraethu da yn cynnwys cydymffurfio â rheoliadau deddfwriaeth a safonau ansawdd, rolau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr, arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol, enw da a ffydd y cyhoedd mewn elusennau.

£24,735 per annum

Swansea

South Wales Victim Focus is looking to recruit a motivated and enthusiastic Victim Focus Manager to lead their Victim Focus Team covering Swansea and Neath Port Talbot. Delivered by Victim Support, South Wales Victim Focus is the main support service in South Wales for those affected by Crime.

£23400

Abertawe

Bydden ni wrth ein bodd yn dod o hyd i rywun sy’n credu mor angerddol â ni mewn cyflawni canlyniadau cadarnhaol ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

£21,429 - £22,734

Llanelli

Mae gwasanaeth lles emosiynol LINKS am benodi Gweinyddwr/Rheolwr Cynorthwyol i ymgymryd â phob agwedd o ddyletswyddau gweinyddol, i gynnwys taenlenni, cyfrifo, cadw cofnodion a thrafod arian parod.

Volunteer Coordinator / Volunteer Manager

Age Connects Cardiff & Vale

£16,048 / £12,036 per annum

Cardiff

Age Connects Cardiff & Vale is recruiting two posts to help reduce isolation amongst older people.

Executive Director

Swansea Carers Centre

£32,779 per annum

Swansea

We are looking to recruit an enthusiastic and committed person to effectively lead our dedicated team in supporting carers across the City & County of Swansea.

Customer Adviser (Part time 16 hours)

Rhondda Housing Association

£18,000 pro rata

Rhondda Cynon Taf

We are looking for a confident, organised person, with a positive approach to join our busy Customer Advice Team. You should have substantial experience in customer care and have experience in dealing with the public by telephone

Page 1|2|3|4

Peidiwch ag anghofio sôn am Recruit3

os byddwch chi'n gwneud cais am unrhyw un o'r swyddi hyn

  Manteisio i'r eithaf ar Recruit3

   • Bydd clicio'r tab 'View Detais' neu deitl swydd/interniaeth yn eich galluogi i weld yr hysbyseb lawn.
   • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â gofynion swydd neu interniaeth a darllen manylion y cais yn ofalus. Mae rhai o'n hysbysebion yn eich gwahodd i ffonio'r cyflogwyr i gael sgwrs anffurfiol - os gwneir hyn, bydd y rhif cyswllt ym manylion y cais. Peidiwch byth â ffonio darpar gyflogwyr oni bai eu bod yn eich gwahodd i wneud hynny.
   • I gael gwybod mwy am y cyflogwr, cliciwch y ddolen URL - sydd dan enw'r cyflogwr - i fynd i'w hafan.
   • Mae gan rai swyddi/interniaethau ddogfen wedi'i hatodi sy'n eich galluogi i wneud cais ar-lein. Pan fydd hyn ar gael bydd blwch yn dweud 'download files for this job' yn y gornel dde uchaf. Bydd hyn yn eich galluogi i gael gafael ar ffurflen gais, disgrifiad o'r rol neu unrhyw wybodaeth ychwanegol.
   • Cofiwch ddod yn ôl yn aml - bydd swyddi newydd yn cael eu postio'n rheolaidd.

  Byddem yn falch o glywed eich barn chi am recruit3. Anfonwch neges e-bost i recruit3@dennis.co.uk

Big Issue Cymru Volunteering Wales